Eljutott a koltói Teleki Kastély kertjébe is a Petőfi Körtefája. Jobb helye nem is lehetett volna, hiszen a Költő itt töltötte -saját bevallása szerint- élete legszebb napjait 1847-ben.

A kertben egy somfa alatt szeretett dolgozni - amely ma elkerítve áll a kastély kertjében - és amely alá Teleki Sándort is temették - saját kérésére. Petőfinek 1847-ben rengeteg verse született a somfa lombjai alatt. 

 

Jókai így írt a kastélyról:

A legelső belépésnél meglepnek a nagybecsű olajfestmények, amikkel a termek falai tetőtől talpig fedve vannak. Bronzino, Saleruo Andrea, Guido Reni, Gerardo de la Nosse, Salvator Rosa, Artemisi, Gentileschi, Giordano Luca (üvegfestő), Pauji, Ribeyras, Solimene, Marko, Velasquez, Murillo, Tiepulo, Delamonica, Pagliano Palini és számtalan más nagy mesterek remekművei, miket Teleki Sándor széles e világon barangoltában hol zsibvásáron potom árért, hol drága pénzen összeszerzett.

 

 Az idei március 15-höz köthető ünnepi rendezvény keretében vehette a publikum birtokába a legendás oltványt Csókási-Budaházi Attila közbenjárásával. 

Csókási_Budaházi attlia köszönetet mondott a közreműködőknek: az adományozó Kovács Gyulának, a befogadó koltói önkormányzatnak, Csendes Lajos polgármesternek és Szász Imre gondnoknak a közvetítői munkáért.