Magyarország | Baranya Vármegye | Feked | Fő u. 132.

Ahol az Öreg Hárs: a falu életének nagy tanúja!

Feked Baranya megye északkeleti csücskében fekszik, ahol a Kelet-Mecsek belesimul a Geresdi-dombságba. Lágy dombokkal ölelt, hosszú völgyekkel tagolt, többnyire erdővel  borított változatos felszínű táj egyik völgyében bújik meg az alig százötven ház alkotta falu, a Karasica két partján, ott, ahol a patak útjának indul. 


A falu életében a fa mindig központi szerepet játszott, a település közigazgatási területének több, mint harmada erdő, s ez nem sokat változott a sváb lakosság 300 évvel ezelőtti betelepülése óta. A lakott résztől északra fekvő területet bükk-, gyertyán-, tölgy- és csertölgy erdő borítja. A 20. század elején a Magyar Királyi Egyetemi Alap pécsváradi uradalmához tartozott a fekedi erdő, s a faluban két erdészház állt, vagyis két erdész tevékenykedett ezen az erdőterületen. Az erdőben több olyan fát, facsoportot ismertek egy ötven évvel ezelőtti gyűjtés  tanúsága szerint, melyeknek kiemelkedő jelentősége volt a közösség életében. Ezek közül ma egyedül a Hét-hárs ismert, amely az utak kereszteződésénél levő pihenő nevét is adja. 

A falun belül áll egy hársfa, mely a közösség életében egykor nagy szerepet játszott és ma is fűződik hozzá egy felelevenített népszokás. Fekeden egyébként német nemzetiségi  tanösvény is van - és a hársfáról is megemlékezik egy tábla is. 
Német nyelvterületen sok faluban állt a "falu hársfája". A hársfának védelmező funkciót tulajdonítottak - és gyakran volt a település közösségi életének egyik központja is. Mulattak, énekeltek, táncoltak alatta, és kedvelt találkahelyet is jelentett. Szív alakú leveleivel segítette a bontakozó fiatal szerelmet.  Feked 150 éves  hársfája a templom szentélye mögött pontosan a templom tengelyében áll. Több emberöltő alatt rengeteg esküvőt, temetést, eresztelőt és ünnepet látott már. Figyelemmel kísérte a falusiak hétköznapjait, vetést és aratást,  karácsonyt és húsvétot. Ma is kiemelt szerepe van a közösség életében az öreg hársnak: a Márton napi búcsú egyik központi helyszíne lett - itt zajlik a búcsú kiásása - vagyis annak az üveg bornak a kiásása. amelyet az előző évi búcsú idején ide ástak el. Ez jelenti a búcsú kezdetét. 

És: hamarosan Feked Petőfi körtefájára is vigyázhat majd!

 

forrás: Feked beküldött anyaga