Magyarország | Vas vármegye | Szombathely |

Már termőre fordultak!

SEE ENG BELOW

 

A 2023-as Petőfi-emlékévben méltán feleleveníthető esemény zajlott jó évtizede Szombathelyen, a Százszorszép Bölcsőde kertjében. 2012. november 30-án Kovács Gyula göcseji gyümölcsész-erdész, az őshonos gyümölcs-tájfajták megmentését célzó Tündérkert-mozgalom atyja által ajándékozott két apró facsemete került a Váci Mihály utcai bölcsőde udvarára a Vasi Skanzenben a hazai múzeumfaluk első tündérkertjének kialakítója – e sorok írója – közreműködésével. Az elültetett fák eredetét és a telepítés körülményeit a melléjük került táblákkal jeleztük. 

 

 

„Haldoklik az öreg tanú,

Petőfi vén körtefája.

Azt beszélik ő látta volt

verset írni utoljára.”

Petőfi körtefája | házi körte (Pyrus communis), a Székelykeresztúr környéki Kiskedéről, Erdélyből

 

A néphagyomány által kegyelettel övezett Petőfi-emlékhelyek egyik utolsó állomása a székelykeresztúri Gyárfás-udvarház kertjében élt körtefa. Az ottaniak úgy tartják, hogy 1849. július 31-e, a végzetes segesvári csata előtti este Petőfi Sándor (1823–1849) e fa alatt írta utolsó – fenn nem maradt – versét, s másnap már pirkadat előtt elindult Segesvár felé. Ennek emlékét idézi a közeli Nagygalambfalván született híres erdélyi költő, Kányádi Sándor verse. Az azóta elszáradt idős fáról még életében leoltott és egy közeli faluba, Kiskedére került utódfáról e csemetét oltotta és adományozta Kovács Gyula erdész (Pórszombat), ültették a Százszorszép Bölcsőde Gyermekei és Dolgozói, Balogh Lajos botanikus közreműködésével, Szombathely, 2012. november 30.”

 

 

Az ültetés résztvevői, 2012. november 30-án (fénykép: Százszorszép Bölcsőde)

 

 

„…ha emberek közt élsz, vedd ki magad részét minden igaz, becsületes, jogos küzdelemből.

Állj a védtelenek, gyengék közé…”

Benedek Elek

 

Benedek Elek kékalmafája | házi alma (Malus domestica) fajta, az erdővidéki Kisbaconból, Erdélyből
Alig ismeretes, hogy az igen gazdag magyar mese- és mondakincs nagy összegyűjtője, a magyar gyermekirodalom megteremtője, Benedek Elek (1859–1929) író a gyümölcsfajták lelkes gyűjtője is volt. Székelyföldi szülőfalujában, Kisbaconban, a háza körüli, saját kezűleg ültetett gyümölcsösnek egyik fája él tovább e kis csemetében. Aki növekvő lombja alatt a jövőben törzsét érinti, kezét a nagy mesemondó simogatja. A csemetét oltotta és adományozta Kovács Gyula erdész (Pórszombat), ültették a Százszorszép Bölcsőde Gyermekei és Dolgozói, Balogh Lajos botanikus közreműködésével, Szombathely, 2012. november 30.”

 

 

Petőfi körtefája és Benedek Elek kékalmafája elültetve a Százszorszép Bölcsőde udvarán (fénykép: Balogh Lajos)

 

Petőfi körtefája és Benedek Elek kékalmafája tehát jó évtizede Szombathelyen is nőnek; a Váci Mihály utcai Százszorszép Bölcsőde udvarán mostanában fordulnak termőre, miként az ültetésükben közreműködött ember-csemeték is napjainkban lépnek át immár az általánosból a középiskolákba. Nőjenek nagyra mindahányan, békében és egészségben örvendezzenek egymás életének gyümölcsein!

 

dr. Balogh Lajos botanikus, Savaria Múzeum

 

 

cover: Benedek Elek kékalmafája és Petőfi körtefája tíz év után, 2022. szeptember 16-án (fénykép: Balogh Lajos)

 

ENG

In the 2023 Petőfi Memorial Year, we look back to an event which took place a good decade ago in Szombathely, in the garden of the Daisy Nursery within the Vasi Open Air Museum. On November 30, 2012, two small saplings donated by Gyula Kovács, a fruit grower-forester from Göcsej and father of the Fairy Garden movement, aimed at saving indigenous fruit varieties, were placed in the courtyard of the nursery with the help of the creator of the very first fairy garden of Hungarian museum villages, the writer of these lines.  The origin of the planted trees and the conditions of planting were commemorated on the boards placed next to them.