Magyarország | Nógrád vármegye | Salgótarján | Vároldal utca

Salgótarján hagyományőrzőinek köszönhetően a Petőfi kunyhó a Somoskőnél hamarosan kap egy körtefát!

Petőfi Sándor felvidéki útjáról visszatérve Vecseklőről (ma Szlovákia) a Medves fennsíkra érve bejárta   Somoskő és Salgó (Salgótarján közigazgatási területei) várainak környékét.

 Úti jegyzeteiben  írja :
„Somoskő nem nagy vár volt, nem is nagy hegyen fekszik…., de bámultam építését, mely gyönyörű öt – hat –hétszögű kövekből van, oldalában elszórva hevernek a hasonnevű falu házai, melynek lakói csaknem idillikus életet élnek még.  A mint lejöttünk a várról e faluba, egy parasztasszony házához hítt bennünket, és ott – fölszólítatlanul – jól tartott édes és aludttejjel. Nagy nehezen bírtuk rávenni, hogy  pénzt fogadjon el. A jó emberek.”

 
 A Petőfi kunyhó a somoskői vár alatt áll, és a költő 1845-ös látogatásának emlékét őrzi. A költő június 12-én tett egy Salgó vár-Somoskő vár túrát - az útvonalat ma Petőfi túrának hívják, a helyet, ahol a kunyhó áll, pedig Petőfi-ligetnek.   
 
A túráról szóló bejegyzés így folytatódik Petőfi  Úti jegyzeteiben: 

Ide Salgó egy órányira esik. Azt beszélték e faluban, hogy mikor Salgón a török volt, innen a somoskői várból oda lőttek a magyarok, s egy töröknek, ki evett, épen a kanalat lőtték ki a kezéből… mire a pogányok nyakrafőre elinaltak Salgóról, a mai napig sem tértek vissza. Hol van oly merész képzeletű költő, mint a nép? Jó, hogy vezetőt fogadtunk Somoskőről Salgóra, mert tán föl sem találtunk volna e várra. Oly rendkivüli helyen fekszik, hogy gondolatnak is őrült volt oda építeni. Környékezi rengeteg erdő, bükk, cser, tölgy, s egyéb fákból. A hegy teteje óriási gránitszikla s e fölött állott a vár, melynek most már kevés maradványa van. A legmagasb fal mintegy két öles. Talán nem volt Magyarországban vár, mely oly közel szomszédja lett volna a csillagoknak, mint Salgó. Sokáig ültem romjainak legfelső csúcsán; tekintetem mérföldeken, lelkem századokon túl barangolt."

Az eredeti épület, az a kunyhó, amelyben még a  költő is járt,   1965-ben összeomlott - a mostanit pontosan a helyére építették. Ingyenesen látogatható kiállítás működik benne.

Terveink szerint ide szeretnénk elültetni a székelykeresztúri Petőfi körtefájának egy oltványát.

forrás: a Hagyományőrzők Civil Társasága Salgótarján jelentkezési anyaga. Szerző: Dr. Sándor Ottó