Magyarország | Hajdú-Bihar vármegye | Tiszacsege | Rákóczi u 28.

Művészet, hagyományok, élmény és közösség az egykori módos gazda házában és udvarán Tiszacsegén - ahol Petőfiörtefája is gyökeret vert!

A Kultúrkamra és Gasztrokert programjainak helyszíne a Tiszacsegén található egykori módos gazda helyi védettséget élvező háza és udvara, amely a Kultúr Point Egyesület használatában áll. A programsorozat során igyekszünk a helyi kulturális élet hiányosságait pótolni, a civil szervezetek együttműködését kialakítani, a kulturális, társadalmi, és gazdasági hálózatépítést megvalósítani. Igyekszünk minden korosztály számára magas szintű művészeti élményt biztosítani, kiemelten kezelve és előtérbe helyezve a helyi hagyományokat. 

Célunk a vidék megtartó erejének biztosítása, a fiatalok, fiatal felnőttek érdeklődésének felkeltése, a jövendő generációk nemzettudatának erősítése és stabil kultúrafogyasztóvá válásának elősegítése. A rendezvénysorozat a lokális identitás és a patrióta szellemiség népszerűsítése mellett a település gazdasági, demográfiai és kulturális megerősítését is célul tűzte.

A vidékfejlesztési célokhoz kapcsolódva a vidék megtartó erejét a generációk közötti párbeszéd és tudásátadás beindításával, a fiatalok, fiatal felnőttek érdeklődésének felkeltésével kívánjuk biztosítani. Hosszú távon célunk a helyi társadalmi, kulturális és gazdasági tőke összekapcsolása. A hálózatépítés során igyekszünk a környező települések kulturális életének szereplőit közös munkára serkenteni. A közösségi művelődéssel integrációs folyamatokat indítunk, amely lehetővé teszi a leszakadó társadalmi rétegek bevonását.

Az ingatlan kertje alkalmas a Tündérkert programban történő részvételre, a közel 3000 m2 kertbe az őshonos gyümölcsfák visszaköltözhetnek, a fák ápolása és gondozása újabb és lehetőségeket kínál. A program sikeressége esetén a résztvevők számának emelkedésekor tervben szerepel az ingatlanon található, helyi védettséget élvező istálló épület eredeti anyagokkal történő felújítása, melynek eredményeként egy újabb közösségi tér jöhet létre. Itt ültettük el Petőfi körtefáját is. (Beszámoló az ültetésről itt.)

A programok szervezője Rózsa Ibolya kulturális rendezvényszervező, fejlesztéspolitikai szakreferens, népzenei együttes-vezető, Ringató foglalkozásvezető, a Kultúr Point Egyesület elnöke.