Magyarország | Vas vármegye | Szombathely | Árpád út 30.

A Vasi Skanzent befogadó tündérkertet Beythe-kertnek hívják. Van benne Falu-erdő, Csemete-iskola, szőlőskert a Márton-hegyen és Menta-kert. Már 15 éve gyarapodik, szépül. Kis kert-történet Balogh Lajos botanikus-muzeológus-osztályvezető tollából!

ENG SUMMARY BELOW

Az Alpokalja közepén, Szombathelyen található Vasi Skanzen (korábban Vasi Múzeumfalu) 2023-ban ünnepelte alapítása 50. évfordulóját. Archaikus jellegű zöld sziget, kies „falu a város közepén”. Küldetése, hogy a megye népi építészeti örökségét és tárgyi kultúráját a népszokások megelevenítésével együtt bemutassa. Mindez csak korhű élőkörnyezetben lehet hiteles.  
A Szombathely város által fenntartott Savaria Múzeumhoz tartozó múzeumfalu építményeit beágyazó élőkörnyezetet Beythe István Etnobotanikai Kertnek, rövid nevén Beythe-kertnek hívják. Előzménye a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola botanikaprofesszora, Szabó T. Attila vezetésével 1996 és 2000 között itt működött Beythe István Etnobotanikai és Kultúrnövény-evolúciós Kísérleti Kert, amely elsősorban a lágyszárú haszonnövények génmegőrzésének oktatási és kutatási célú helye volt. A névadó Beythe István (1532–1612) a 16. század végén Carolus Clusius (1526–1609) világhírű németalföldi tudós magyar munkatársa volt.


A Nagy Zoltán múzeumigazgató buzdítására 2008-tól felélesztett Beythe-kert fejlesztésének célja a népi kultúra és az élővilág kapcsolatát jelző népi élővilágismereti (etnobiológiai) vonatkozások, vagyis a népi növény- és állatismereti (etnobotanikai, etnozoológiai) tartalmak megjelenítése, örökítőanyag-megőrzési (génbanki) szerepkörrel is kiegészülve (pl. régi gyümölcs-tájfajták, szőlőfajták). Ennek jegyében történik a skanzennek az itt képviselt horvát-, magyar-, német- és szlovénajkú Vas vármegyei falvak bel- és külterületén, illetve határában, az általuk jelzett korban jellemző növény- és állatvilággal, illetve annak legalább jelzésértékű modellezésével való benépesítése.

A Vasi Skanzen Beythe-kertjének területi/tematikus részei

A „Falu-erdő”, a térségre jellemző őshonos erdei fák, cserjék és lágyszárúak alkotta háttérnövényzettel a Vasi Skanzen kertek alatti területein, köztük a dombtetőn lévő Őrségi-kerekerdővel és egy amerikai mocsári tölgyes ültetvényből gyertyános-tölgyessé alakítás alatt álló kis erdőrészlettel.


A „Csemete-iskola”, a Beythe-kert gyümölcsöse, amely Bötskör Sámuel tanító 1856-ból származó, felsőőri (egykor Vas vármegye, ma Ausztria, Oberwart) népiskolai gyümölcstermesztési jegyzete alapján lett telepítve. Ez Kovács Gyula által gyűjtött-szaporított, elsősorban nyugat-magyarországi, régi gyümölcs-tájfajták (pl. Csüngő batul alma, Tüskéskörte, Sárga szilva, Fekete cseresznye) génmegőrző gyűjteménye. 2010-ben ültették az ausztriai Őrvidék, a szlovéniai Muravidék és a magyarországi Vas vármegye horvát, osztrák, szlovén és magyar iskolás gyermekeivel. 

(A gyűjtemény egy része szórványként a házak környezetében található.) E téren az intézmény együttműködésre törekszik a többi Vas vármegyei gyümölcs-tájfajta gyűjteménnyel, így például Egyházashetye (Ambrus Lajos), Őriszentpéter (ŐNPI), Viszák (Szarvas József) és Oszkó (Hegypásztor Kör) tündérkertjeivel is.


A „Márton-hegy”, a Beythe-kert szőlőse. 2011-ben telepítették a filoxéravész előtti (pl. Kecskecsöcsű, aminek régi neve az Őrségben „Sz.Mártony szöllö” volt), majd az utána elterjedt (pl. Szőlőskertek Királynéja), valamint a 20. század második felében térségünkben jellemző (pl. Zenit) fajtákból a faludomb déli lankáin kialakított három szőlőültetvényt, a vasi szőlőhegyeken jellemző gyümölcsfákkal keretezve (pl. szelídgesztenye, házi berkenye). Nevével a vasi származású Németh Mártonra (1910–1986), a Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének szőlőfajta-gyűjtőjére és -nemesítőjére emlékezik, de a szombathelyi születésű Szent Mártonra is utal. A szőlőtőkék az említett intézet gyűjteményéből származnak, azzal közös fajtamegőrző tájkísérletet alkotnak a Vasi Skanzenben.

A múzeumfalu élőkörnyezeti fejlesztési programja keretében – az itt élő, 2008 előtt telepített közel félszáz fásszárú növényfaj mintegy másfélszáz egyedén túl – 2009 és 2022 között mintegy 45 fajhoz tartozó 350 őshonos erdei fát és cserjét, valamint gyümölcsfa- és szőlőfajtát telepítettek. A nyolcféle telepített gyümölcsfafajnak fajta- és egyedszáma 75 (ebből alma 33, körte 28), a szőlők pedig 22 fajtához tartoznak, 76 tőkével. 2023 tavaszán a német–magyar DBU-projekt keretében további 200 gyümölcs-, főleg alma- és körte-tájfajta elültetésére került sor, köztük további 20 alma- és 16 körte-tájfajta egyenként több csemetéjével.


A házkörnyezeti virágos- és konyhakerteket az egyes házaknak megfelelő, jellemző nyílt háztéri (ablak, tornác), udvari, virágoskerti és konyhakerti növények, élősövények alkotják (8. kép). Az alsósági ház udvarán 2017-től kialakított „Menta-kert”-be vadon termő és termesztett gyógy- és fűszernövényeket telepítettünk.

A Vasi Skanzen Szombathely város és a járás egyik legismertebb nyilvános állatbemutató helye, ahol a régi falusi környezetben nevelt haszonállatok közül például az alábbiakkal találkozhatunk: Magyar (óriás) nyúl, Magyar (parlagi) szamár, Fehér hortobágyi racka juh.


A múzeumfalu élőkörnyezeti fejlesztése lehetőségeket teremt a ráépülő múzeumpedagógiai, oktatási tevékenységekre, ismeretterjesztő és kulturális szórakoztató rendezvényekre is. Ezeket segíti az is, hogy a Beythe-kert növényeinek jelentős részét kis táblák jelzik, amelyeken a növény magyar és tudományos neve, családneve, származási helye, ültetőjének neve és intézménye is szerepel.
A Vasi Skanzen 2011 végétől a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) tájfajtáink megőrzéséért, a közösségi tudás átadásáért és a közösségi tevékenységek újjáélesztéséért létrehozott Közösségi Kertek Hálózatának tagjaként a hálózat ismeretátadó rendezvényeinek is otthont ad. A Savaria Múzeumban megtartott előadásokat követően az érdeklődők számára rendszerint lehetőség nyílik a Vasi Skanzen élőkörnyezeti fejlesztési eredményeinek helyszíni megtekintésére is.
Mindezen munkálkodás nyomán így fonódik emlékező, szerves egységbe, és vár szeretettel minden érdeklődőt a Vas vármegye tájainak népi építészetét és tárgyi műveltségét bemutató múzeumfalu, illetve a beágyazó élőkörnyezetében gyarapodó, immár génbanki szerepkört is betöltő „tündérkertje”, a Beythe-kert.

írta: Balogh Lajos PhD botanikus, muzeológus, osztályvezető, Savaria Múzeum, Természettudományi Osztály. képek: Balogh Lajos, Dankovics Róbert, Vörös Norbert.

Kapcsolódó irodalom

BALOGH Lajos: „Az idő a gazda mindenütt…” A Vasi Múzeumfalu etnobiológiai fejlesztésének eredményei 2009-től 2012-ig, különös tekintettel az etnobotanikai vonatkozásokra. – Savaria a Vas megyei Múzeumok Értesítője 35: 443–487 (2012). http://beythe.weebly.com/uploads/1/2/7/7/12779522/2012_baloghl_vmf_savaria-35.pdf

BALOGH Lajos: "Csemete-iskolások" napja és a vasi–zalai tündérkertek találkozója a Vasi Skanzenben, Szombathely, 2013. május 17. – Vasi Szemle 67(4): 501–503 (2013). https://beythe.weebly.com/uploads/1/2/7/7/12779522/2013_balogh_vaska_kronika_vszle.pdf, http://muzeumbarat.hu/tartalom.php?tart=343, http://muzeumbarat.hu/pdf/126.pdf

BALOGH Lajos: Beythe-kert – Gazdagodó élőkörnyezet a szombathelyi Vasi Skanzenben. – Magyar Vidéki Mozaik (Budapest) 4(1): 14–15 (2014). https://beythe.weebly.com/uploads/1/2/7/7/12779522/2014_balogh_beythe-kert_magyvidmoz.pdf

BALOGH Lajos & ILLÉS Péter: Szent Márton növényei. – Martinus, a Szombathelyi Egyházmegye havilapja 9(11): 10 (2016. november). http://mebt.hu/tartalom/szent-marton-novenyei, https://beythe.weebly.com/uploads/1/2/7/7/12779522/2016_baloghl-illesp_sztmarton-novenyei_martinus.pdf

BALOGH Lajos (szerk.): Az élet kertjei – Tündérkertek Vas vármegyében. – Savaria Múzeum, Szombathely, 2023, ISBN 978-963-9827-46-2 (megjelenés alatt)

ENG

The fairy garden that houses the Vasi Skanzen is called the Beythe Garden. It has a Village Forest, a Seedling School, a vineyard on Martin Hill and a Mint Garden. It has been growing and beautifying for 15 years. Above is a small garden history written by Lajos Balogh, botanist-museologist-head of department!

The Vasi Skanzen (formerly Vasi Museum Village), located in Szombathely, at the foothills of the Alps, celebrated the 50th anniversary of its foundation in 2023. A green island of archaic character, it is a "village in the middle of the city". Its mission is to present the folk architectural heritage and material culture of the county, together with the revival of folk customs. All this can only be authentic in a period living environment.