Magyarország | Veszprém vármegye | Olaszfalu | Váci M u 17.

Még a szünet előtt ültették el Petőfi körtefáját az iskolások Olaszfaluban! Az oltvány mellett más gyümölcs-csemeték is gyökeret verhetnek az iskola kertjében - az új Tündérkertben!

SEE ENG BELOW

A Veszprém vármegyei Olaszfalu német nemzetiségi iskolájából pár tanuló is elutazott Pórszombatra Petőfi körtefájáért - és így személyesen is látták Kovács Gyula Tündérkertjét - mintát kapva így abból, milyen lehet egyszer majd a sajátjuk hamarosan Olaszfaluban!

A fácskát társaival együtt egy szép napsütésés októbervégi nap ültették el az iskolai kertben - és a gyerekek viselik majd gondját a fiatal oltványoknak.

Merthogy az iskola új Tündérkertjében Petőfi körtefája mellett több gyümölcsfa is otthonra lelt. 

Az alábbi kedves levéllel köszönték meg az  oltványokat:

Tisztelt Kovács Úr! Kedves Gyula Bácsi!

Az Olaszfalui Villax Ferdinánd Általános Iskola tanulói, tanítói és a gyermekek szülei nevében szeretném megköszönni Önnek, hogy rendelkezésünkre bocsájtotta a gyümölcsfákat. 
Az ültetés jól sikerült, az időjárással is szerencsénk volt. Remélhetőleg jó néhány gyerekben nyomot hagyott az esemény. Mi felnőttek mindent megteszünk, hogy felnőhessen az újonnan létesült kis gyümölcsös.
Még egyszer köszönjük a csemeték mögött rejlő sok fáradozást!

 

ENG

Before the break, schoolchildren planted Petőfi's pear tree in Olaszfalu! In addition to the graft, other fruit saplings will take root in the school garden - the new Fairy Garden!

A few students from the German minority school of Olaszfalu in Veszprém County travelled to Pórszombat for Petőfi's pear tree and thus saw Gyula Kovács's Fairy Garden in person, getting a sample of what theirs might be like soon in Olaszfalu!

The school sent the following kind thank you letter:

Dear Mr Kovács, Dear Gyula Bácsi,

On behalf of the students, teachers and parents of Villax Ferdinand Primary School in Olaszfalu, I would like to thank you for providing us with the fruit trees. 
The planting went well, we were also lucky with the weather. Hopefully, quite a few children have been impressed by the event. We adults will do our best to grow the newly established small orchard.
Thank you for your efforts in providing us with the grafts!